Cà Phê Pha Máy Archives - KADI Cafe

Cà Phê Pha Bằng Máy – Coffee Brewed By Machine

Cà Phê Pha Máy

Americano Ice

35,000 
30,000 
27,000 

Cà Phê Pha Máy

Cafe Latte Hot

40,000 

Cà Phê Pha Máy

Cafe Latte Ice

45,000 

Cà Phê Pha Máy

Cappuccino Hot

40,000 

Cà Phê Pha Máy

Cappuccino Ice

45,000 

Cà Phê Pha Máy

Caramel Macchiato Hot/Ice

50,000