Cà Phê Pha Máy Archives - KADI Cafe

Cà Phê Pha Bằng Máy – Coffee Brewed By Machine

Cà Phê Pha Máy

Americano Hot

25,000 

Cà Phê Pha Máy

Americano Ice

30,000 

Cà Phê Pha Máy

Americano Nóng

25,000 
28,000 
28,000 

Cà Phê Pha Máy

Cafe Latte Hot

38,000 

Cà Phê Pha Máy

Cafe Latte Ice

38,000 

Cà Phê Pha Máy

Cappuccino Hot

38,000 

Cà Phê Pha Máy

Cappuccino Ice

38,000 

Cà Phê Pha Máy

Caramel Macchiato Hot/Ice

48,000 

Cà Phê Pha Máy

Double Espresso

30,000 

Cà Phê Pha Máy

Espresso

25,000 

Cà Phê Pha Máy

Mocha đá

38,000 

Cà Phê Pha Máy

Mocha Nóng

38,000