Sinh Tố Hoa Quả Tươi Archives - KADI Cafe

Sinh Tố Hoa Quả Tươi – Smoothies

Sinh Tố Hoa Quả Tươi

Chanh Leo Tuyết

45,000 

Sinh Tố Hoa Quả Tươi

Chanh Tuyết

45,000 

Sinh Tố Hoa Quả Tươi

Nha Đam Sen Tuyết

40,000 

Sinh Tố Hoa Quả Tươi

Nước Dừa Tươi

40,000 

Sinh Tố Hoa Quả Tươi

Sinh Tố Bơ

45,000 

Sinh Tố Hoa Quả Tươi

Sinh Tố Mãng Cầu

40,000