Trà Hoa Quả Archives - KADI Cafe

Trà Hoa Quả – Fruit Tea

Trà Hoa Quả

Trà Đào

35,000 

Trà Hoa Quả

Trà Đào Cam Sả

45,000 
Hết hàng

Trà Hoa Quả

Trà Đào Ô Mai Nóng

40,000 
40,000 
Hết hàng
40,000 

Trà Hoa Quả

Trà Kadi Nhiệt Đới

45,000 

Trà Hoa Quả

Trà Mạn Ấm

20,000 

Trà Hoa Quả

Trà Quất Quế Đá

35,000 

Trà Hoa Quả

Trà Quất Quế Nóng

35,000 
35,000 
35,000 
35,000 
35,000