Trà Hoa Quả Archives - KADI Cafe

Trà Hoa Quả – Fruit Tea

Trà Hoa Quả

Trà Đào

40,000 

Trà Hoa Quả

Trà Đào Cam Sả

50,000 

Trà Hoa Quả

Trà Đào Ô Mai Nóng

40,000 
45,000 
40,000 
45,000 

Trà Hoa Quả

Trà Mạn Ấm

30,000