127 Hồng Hà, Ba Đình, Hà Nội

Mọi nhu cầu nhượng quyền thương hiệu Kadi Cafe

Hotline: 088 810 85 85  

Email: [email protected]