Đây là thông tin địa điểm những cửa hàng thuộc chuỗi Nhượng Quyền Thương Hiệu Cà Phê Kadi Cafe tại Việt Nam.

1 Hàng Than, Ba Đình, Hà Nội

46 Yên Phụ Lớn, Ba Đình, Hà Nội

24A Hàng Cót, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội

127 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

50 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

5 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội