Cà Phê Bạc Xỉu, Địa điểm uống Cà Phê Bạc Xỉu Ngon tại Kadi Cafe

35,000 

Bạc là màu trắng, tẩy là ly không, xỉu là một tí, phé là cà phê.

Danh mục: