Cà Phê Đen Đá Truyền Thống Ngon tại Kadi Cafe, Cà Phê Đen Đá Ngon

23,000 

Khi thưởng thức cà phê đen đá truyền thống tùy khẩu vị mà có thể thêm đường cho phù hợp.

Danh mục: