Shop - KADI Cafe

Cà Phê Pha Máy

Americano Ice

35,000 

Sữa Chua - Cacao

Ca Cao Đá

30,000 

Sữa Chua - Cacao

Ca Cao Nóng

35,000 
30,000 
40,000 
23,000 
23,000 
30,000 
25,000 
25,000 
27,000 
35,000 

Cà Phê Pha Máy

Cafe Latte Hot

40,000 

Cà Phê Pha Máy

Cafe Latte Ice

45,000 

Cà Phê Pha Máy

Cappuccino Hot

40,000 

Cà Phê Pha Máy

Cappuccino Ice

45,000 

Cà Phê Pha Máy

Caramel Macchiato Hot/Ice

50,000 

Sinh Tố Hoa Quả Tươi

Chanh Leo Tuyết

45,000 

Sinh Tố Hoa Quả Tươi

Chanh Tuyết

45,000 

Nước Ép Hoa Quả

Dưa Hấu Ép

35,000 

Cà Phê

KADI Cafe

30,000 

Sinh Tố Hoa Quả Tươi

Nha Đam Sen Tuyết

40,000 

Nước Ép Hoa Quả

Nước Cam Ép

50,000 

Nước Ép Hoa Quả

Nước Chanh

30,000 

Nước Ép Hoa Quả

Nước Chanh Leo

35,000 

Sinh Tố Hoa Quả Tươi

Nước Dừa Tươi

40,000 

Sinh Tố Hoa Quả Tươi

Sinh Tố Bơ

45,000 

Sinh Tố Hoa Quả Tươi

Sinh Tố Mãng Cầu

40,000 

Sữa Chua - Cacao

Sữa Chua Cà Phê

35,000 

Sữa Chua - Cacao

Sữa Chua Đánh Đá

30,000 

Sữa Chua - Cacao

Sữa Chua Việt Quất

50,000 

Trà Hoa Quả

Trà Đào

40,000 

Trà Hoa Quả

Trà Đào Cam Sả

50,000 

Trà Hoa Quả

Trà Đào Ô Mai Nóng

40,000 
45,000 
40,000 
45,000 

Trà Hoa Quả

Trà Mạn Ấm

30,000